Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/02/2004 11:18:31 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Mathematics
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 14/04/2011 13:50:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika [PTF, Ēvu]-->Matemātika [Ēdin., p(b)] TIPS_APJOMS=48-->
5 12/04/2012 12:28:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika [Ēdin., p(b)]-->Matemātika [Ēdin., p(b): 1.sem.] TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->24 APSTIPRINATS=-->191020110000
6 05/11/2012 11:12:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika [Ēdin., p(b): 1.sem.]-->Matemātika [ĒVU, p(b): 1.sem.]
7 25/11/2013 16:13:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika [ĒVU, p(b): 1.sem.]-->Matemātika [Ēvu: 1.sem.]
8 22/07/2014 14:27:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090020000
9 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
10 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts