Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 24/03/2005 14:05:38 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->TECHNOLOGY OF MATERIALS I
2 04/06/2005 15:58:19 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=TECHNOLOGY OF MATERIALS I-->Technology of materials I
3 01/03/2006 12:45:45 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:39 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 24/04/2006 09:49:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Technology of materials I-->Technology of Materials I
6 23/05/2012 16:43:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Konstrukciju materiālu tehnoloģija I [Auto, Enerģ, Piek, Meh, Serv, Pro]-->Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I [Lauks. enerģ., p(b): PL 1.sem., NL 5.sem.] LEKCIJAS=-->16 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->160320110000
7 10/04/2014 09:47:05 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I [Lauks. enerģ., p(b): PL 1.sem., NL 5.sem.]-->Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I [Lauks. enerģ., p(b): PL 2.sem., NL 5.sem.] APSTIPRINATS=160320110000-->190220140000
8 25/07/2014 09:54:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
9 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
10 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts