Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 02/09/2010 11:20:46 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Descriptive Geometry, Technical Drawing I
2 02/09/2010 11:21:04 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 02/09/2010 16:13:08 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=-->250520100000
4 14/09/2010 08:21:53 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Descriptive Geometry, Technical Drawing I-->Descriptive Geometry, Technical Drawing
5 24/09/2010 11:57:01 Vera Zunda 63021413 U KATALOGS=c-->+
6 29/03/2011 15:43:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b):1. sem.]
7 16/05/2011 10:44:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b):1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., p: 1. sem.]
8 05/01/2012 13:55:03 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=250520100000-->191020110000
9 15/04/2014 11:39:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=16--> LABORD=-->16
10 25/07/2014 13:56:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040050000
11 13/04/2016 15:25:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., p: 1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., 2.līm.: 1. sem.]

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts