Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 02/09/2010 11:20:46 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Descriptive Geometry, Technical Drawing I
2 02/09/2010 11:21:04 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 02/09/2010 16:13:08 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=-->250520100000
4 14/09/2010 08:21:53 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Descriptive Geometry, Technical Drawing I-->Descriptive Geometry, Technical Drawing
5 24/09/2010 11:57:01 Vera Zunda 63021413 U KATALOGS=c-->+
6 29/03/2011 15:43:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b):1. sem.]
7 16/05/2011 10:44:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b):1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., p: 1. sem.]
8 05/01/2012 13:55:03 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=250520100000-->191020110000
9 15/04/2014 11:39:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=16--> LABORD=-->16
10 25/07/2014 13:56:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040050000
11 13/04/2016 15:25:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., p: 1. sem.]-->Tēlotāja ģeometrija, rasēšana [Būvn., p(b), Būvn., 2.līm.: 1. sem.]
12 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
13 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
14 19/02/2020 13:47:45 Dace Gūtmane, 63005681 U LEKCIJAS=16--> LABORD=16-->32 KKODS_IEKS=MašZ2010-->Mmeh2010

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts