Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/09/2018 14:30:10 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
2 27/11/2012 14:29:49 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->During the practice students depending on farm specialization are able to obtain practical skills and experience in horticulture crop technologies and its evaluation.
3 27/11/2012 14:30:00 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=During the practice students depending on farm specialization are able to obtain practical skills and experience in horticulture crop technologies and its evaluation.-->
4 27/11/2012 14:30:09 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Horticulture
5 27/11/2012 14:30:56 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
6 30/11/2012 10:37:39 Sarmīte Pudāne 63005679 U KATALOGS=c-->+
7 07/03/2013 15:23:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Dārzkopība [Lauks., p(b), mācību prakse: PL-7.sem., NL-9.sem.]-->Dārzkopība [Lauks., p(b): mācību prakse, PL 7.sem., NL 9.sem.]
8 14/05/2014 14:44:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Dārzkopība [Lauks., p(b): mācību prakse, PL 7.sem., NL 9.sem.]-->Dārzkopība [Lauks., p(b): mācību prakse, PL 6.sem., NL 8.sem.]
9 23/07/2014 14:55:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts