Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 07/03/2012 10:49:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Animal Husbandry II
2 07/03/2012 10:50:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 02/04/2012 11:41:32 Sarmīte Pudāne, 63005679 U KATALOGS=c-->+
4 24/07/2014 09:08:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
5 03/05/2018 10:57:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lopkopība II [Lauks., p(b) Zoo: prakse]-->Lopkopība II [Lauks., p(b) (Zoo): prakse]
6 03/05/2018 11:42:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lopkopība II [Lauks., p(b) (Zoo): prakse]-->Lopkopība II [Lauks., p(b) (Lopk): prakse]
7 20/09/2018 15:28:59 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
8 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->640
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->640

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts