Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/01/2011 14:31:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Plant Eco-physiology
2 10/01/2011 14:33:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 16/03/2011 15:54:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Augu ekofizioloģija [lauks., M, 3. sem.]-->Augu ekofizioloģija [Lauks., M, Lauks., p(M): 3.sem.]
4 16/03/2011 16:39:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Augu ekofizioloģija [Lauks., M, Lauks., p(M): 3.sem.]-->Augu ekofizioloģija [Lauks., a(M), Lauks., p(M): 3.sem.]
5 23/03/2011 10:58:54 Sarmīte Pudāne 63005679 U KATALOGS=c-->+
6 18/05/2012 08:13:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Augu ekofizioloģija [Lauks., a(M), Lauks., p(M): 3.sem.]-->Augu ekofizioloģija [Lauks., p(m)(Lauk, Dārz); Lauks., a(m)(Dārz): 3.sem.] TIPS_APJOMS=120-->80 LEKCIJAS=64-->32 SEMIN_PRAKTD=48-->32 LABORD=8-->16 APSTIPRINATS=020320100000-->270920110000
7 18/05/2012 08:35:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Augu ekofizioloģija [Lauks., p(m)(Lauk, Dārz); Lauks., a(m)(Dārz): 3.sem.]-->Augu ekofizioloģija [Lauks., p(m) (Lauk, Dārz); Lauks., a(m) (Dārz): 3.sem.]
8 24/07/2014 10:31:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020100000
9 22/05/2018 21:07:32 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Augu ekofizioloģija [Lauks., p(m) (Lauk, Dārz); Lauks., a(m) (Dārz): 3.sem.]-->Augu ekofizioloģija [Lauks., a(m) (Lauk, Dārz)]

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts