Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 06/04/2005 09:25:46 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Forest Protection
2 01/03/2006 12:45:45 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:39 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 06/12/2011 13:38:55 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Meža aizsardzība [MF mežs.]-->Meža aizsardzība [MF, Mežzin., a: 5.sem.] LEKCIJAS=-->24 LABORD=-->40 APSTIPRINATS=-->081120110000
5 17/04/2014 10:28:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=24-->32 LABORD=40-->32
6 24/07/2014 10:41:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020100000
7 11/12/2014 15:35:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža aizsardzība [MF, Mežzin., a: 5.sem.]-->Meža aizsardzība [Mežzin., a] TIPS_NOZARE=FM5513-->FM5510 APSTIPRINATS=081120110000-->120920140000
8 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96
10 08/04/2021 10:26:31 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=120920140000-->220320210000
11 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=4-->6
12 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=96-->
13 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=160-->162
14 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->98

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts