Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 24/03/2005 13:33:08 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
2 24/03/2005 13:37:01 Rasma Veinberga 63025170 U PIEZIMES=Obl. TF lauks. inženierz. apakšprogr. “Lauks. mehanizācija”, “Autotransports”, “Pārt. rūpn.iekārtas”, “Uzņēmējd. agroservisā”, „Lauks. inženierzinības”, „Lauks. enerģētika” 3.sem.-->Obl. TF lauks. inženierzinātne: “Lauks. mehanizācija”, “Autotransports”, “Pārt. rūpn.iekārtas”, “Uzņēmējd. agroservisā”, „Lauks. inženierzinības”, „Lauks. enerģētika” 3.sem.
3 04/06/2005 15:47:18 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I-->Fundamentals of engineering I
4 01/03/2006 12:45:45 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
5 23/03/2006 13:12:39 LAIS owner U KATALOGS=--->+
6 24/04/2006 09:32:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Fundamentals of engineering I-->Fundamentals of Engineering I
7 23/12/2011 13:20:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Inženierdarba pamati I [Auto, Enerģ, Piek, Meh, Serv, Pro]-->Inženierdarba pamati I [L/s enerģ., p(b): PL - 3.sem., NL - 4.sem.] LEKCIJAS=-->8 SEMIN_PRAKTD=-->8 APSTIPRINATS=-->160320110000
8 23/12/2011 13:54:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Fundamentals of Engineering I-->Fundamentals of Engineering Work I
9 25/07/2014 09:46:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
10 05/02/2016 13:28:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Inženierdarba pamati I [L/s enerģ., p(b): PL - 3.sem., NL - 4.sem.]-->Inženierdarba pamati I [L. enerģ., p(b): PL 3.sem., NL 4.sem.]
11 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40
12 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->24

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts