Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/03/2015 12:45:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Geology and Soil Science II
2 17/03/2015 12:47:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
4 17/10/2019 14:33:51 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
6 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
7 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
8 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts