Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/09/2018 14:19:32 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
2 02/09/2013 10:54:23 Daila Pastare 63005715 U KATALOGS=--->+
3 27/09/2011 14:59:17 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Agrarian Policy
4 27/09/2011 14:59:53 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
5 02/04/2012 10:40:10 Sarmīte Pudāne 63005679 U KATALOGS=c-->+
6 24/10/2011 09:00:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [lauks.,p(b), 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks.,p(b): 4. sem.]
7 24/10/2011 09:01:03 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [Lauks.,p(b): 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks., p(b): 4. sem.]
8 31/07/2013 15:14:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=+-->-
9 23/07/2014 14:36:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
10 03/05/2018 11:09:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [Lauks., p(b): 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks., p(b)(Uzne): 4. sem.]

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts