Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/04/2015 08:27:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->System Analysis and Modeling
2 20/04/2015 08:27:59 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 13/03/2017 15:34:41 Sandra Sproģe 63005681 U SEMIN_PRAKTD=-->32 LABORD=32-->
4 23/03/2018 13:33:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sistēmanalīze un modelēšana [ItIa 3.sem.]-->Sistēmanalīze un modelēšana [ItIa] APSTIPRINATS=100320150000-->120920170000
5 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
6 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
7 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts