Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/11/2008 15:36:33 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Industrial Tasks for Computer Controls
2 27/11/2008 15:36:50 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 15/12/2008 13:29:21 Nadežda Strumilova 63005705 U KATALOGS=c-->+
4 28/03/2011 11:06:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datorvadības uzdevumi ražošanā [Dv/Dz, 1.sem.]-->Datorvadības uzdevumi ražošanā [DvDz, a: 1.sem.]
5 19/07/2012 10:03:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_NOZARE=FM0077-->FM0103 SEMIN_PRAKTD=-->16 LABORD=16--> APSTIPRINATS=-->191020110000
6 19/07/2012 10:08:36 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Industrial Tasks for Computer Controls-->Industrial Computer Control
7 22/07/2014 13:39:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
8 27/01/2016 15:12:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=16--> LABORD=-->16 APSTIPRINATS=191020110000-->120120160000
9 11/04/2017 12:36:35 Sandra Sproģe 63005681 U LEKCIJAS=16-->8 SEMIN_PRAKTD=-->24 LABORD=16-->
10 23/03/2018 13:25:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datorvadības uzdevumi ražošanā [DvDz, a: 1.sem.]-->Datorvadības uzdevumi ražošanā [DvDz, a] APSTIPRINATS=120120160000-->120920170000
11 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
12 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts