Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/03/2022 16:25:12 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->Sustainable Water and Land Management Systems
2 04/04/2022 10:58:44 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 20/06/2022 10:42:34 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
4 11/07/2023 15:03:30 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG030010000-->GGG140010000
5 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=4-->6
6 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=112-->
7 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=160-->162
8 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->114

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts