Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 07/10/2004 12:04:29 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Accountings Basics
2 07/10/2004 12:16:42 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [prof]-->Grāmatvedības pamati [prof 2KP] TIPS_APJOMS=40-->32 KREDITI=2.5-->2
3 01/03/2006 12:45:42 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 02/02/2010 10:50:58 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Accountings Basics-->Accounting Basics
6 17/02/2010 13:08:16 Rasma Veinberga 63025170 U LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16
7 17/02/2010 13:24:32 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [prof 2KP]-->Grāmatvedības pamati [Komerczin. 1.līmenis]
8 26/01/2011 11:14:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [Komerczin. 1.līmenis]-->Grāmatvedības pamati [Komerczin. 1.līm.]
9 26/01/2011 15:13:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [Komerczin. 1.līm.]-->Grāmatvedības pamati [Komerczinības, 1.līm.]
10 26/01/2011 15:21:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [Komerczinības, 1.līm.]-->Grāmatvedības pamati [EF, 1.līm.]
11 03/02/2011 14:01:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [EF, 1.līm.]-->Grāmatvedības pamati [Komerczinības, 1.līm. ]
12 08/02/2011 10:43:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [Komerczinības, 1.līm. ]-->Grāmatvedības pamati [Komercz., 1.līm. ]
13 22/12/2011 10:04:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Grāmatvedības pamati [Komercz., 1.līm. ]-->Grāmatvedības pamati [Komercz., 1.līm., 2.sem.] LEKCIJAS=16-->8 SEMIN_PRAKTD=16-->24 APSTIPRINATS=-->081120110000
14 28/07/2014 11:27:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110030000
15 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
16 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
17 22/01/2020 14:00:50 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=081120110000-->220520190000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts