Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/06/2011 13:22:20 Nadežda Karpova-Sadigova 63005703 U KNOSAUKA=-->Research Methodology of Education
2 29/06/2011 14:21:11 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 29/06/2011 14:23:31 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=c-->+
4 28/10/2014 15:20:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040020000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts