Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 04/11/2010 16:47:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Programming Tools
2 04/11/2010 16:48:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 17/03/2011 09:51:05 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Programmēšanas rīki [Pr.5.sem.]-->Programmēšanas rīki [Progr., p(b): 5.sem.]
4 22/08/2013 16:26:19 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Programmēšanas rīki [Progr., p(b): 5.sem.] TIPS_APJOMS=64 KREDITI=4 TIPS_NOZARE=FM5223 KNOSAUKA=Programming Tools LEKCIJAS=32 LABORD=32 KATALOGS=c APSTIPRINATS= KKODS_IEKS=DatZ3020
5 01/03/2016 10:13:14 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Computer Graphics
6 01/03/2016 10:13:50 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
7 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
8 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts