Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 13/01/2015 16:25:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Software Development Processes
2 13/01/2015 16:25:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 27/01/2015 09:50:40 Nadežda Strumilova 63005705 U KATALOGS=c-->+
4 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts