Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 13/01/2015 13:51:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Computer Hardware I
2 13/01/2015 13:52:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 13/01/2015 13:53:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA,p(b) p(b): 2.sem.]-->Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA,p(b): 2.sem.]
4 13/01/2015 13:53:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA,p(b): 2.sem.]-->Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA, p(b): 2.sem.]
5 27/01/2015 09:09:40 Nadežda Strumilova 63005705 U KATALOGS=c-->+
6 23/03/2018 13:27:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA, p(b): 2.sem.]-->Datoru uzbūve I APSTIPRINATS=171220140000-->260920170000
7 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts