Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 15/11/2007 17:08:34 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Informatics II
2 15/11/2007 17:08:52 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 23/11/2007 10:56:41 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
4 07/02/2011 10:58:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika II [Mašīnu projektēšana un ražošana]-->Informātika II [Mašīnu projek. un raž., p(b)]
5 23/03/2011 14:58:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika II [Mašīnu projek. un raž., p(b)]-->Informātika II [Maš. projek. un raž., p(b)]
6 06/12/2012 10:47:37 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Informātika II [Maš. projek. un raž., p(b)]-->Informātika II [Maš. proj. un raž., p(b): PL-2.sem., NL-3.sem.] TIPS_NOZARE=FM5220-->FM5222 SEMIN_PRAKTD=-->8 LABORD=8--> APSTIPRINATS=-->191020110000
7 22/07/2014 13:50:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
8 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->24

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts