Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/02/2004 09:05:39 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Informatics I
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 24/03/2011 09:39:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [visām TF studiju programmām]-->Informātika I [visām TF stud. programmām] TIPS_APJOMS=32-->
5 24/03/2011 09:40:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [visām TF stud. programmām]-->Informātika I [visām TF stud. pr.]
6 20/05/2011 15:51:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [visām TF stud. pr.]-->Informātika I [L/s inž., a,]
7 20/05/2011 15:53:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [L/s inž., a,]-->Informātika I [L/s inž., a, L/s enerģ., p(b): PL - 1.sem., NL - 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->8 SEMIN_PRAKTD=-->24 APSTIPRINATS=-->200420110000
8 22/07/2014 13:49:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
9 05/02/2016 13:27:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [L/s inž., a, L/s enerģ., p(b): PL - 1.sem., NL - 2.sem.]-->Informātika I [L/s inž., a; L. enerģ., p(b): PL 1.sem., NL 2.sem.]
10 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
11 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts