Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/02/2004 07:00:16 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Data bases control system Access
2 27/02/2004 07:19:26 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Datu bāzes vadības sistēma Access-->Datu bāzes vadības sistēma Access [Nepareizs]
3 20/05/2004 06:00:08 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Datu bāzes vadības sistēma Access [Nepareizs]-->Datu bāzes TIPS_APJOMS=24-->32 KREDITI=1.5-->2 PIEZIMES=Izvēles priekšmets PTF 2. kursa (3. vai 4. semestrī) studentiem.-->Obligātais priekšmets TF MVuI studentiem 5. semestrī
4 06/11/2005 12:39:38 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5220-->FM5224
5 06/11/2005 12:40:01 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Data bases control system Access -->Data bases control system MS Access
6 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
7 25/04/2006 12:57:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Data bases control system MS Access -->Data Bases Control System MS Access
8 14/06/2006 15:33:56 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
9 15/12/2009 16:50:46 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=+-->-
10 15/12/2009 16:51:22 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
11 11/03/2011 11:41:03 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUKA=Data Bases Control System MS Access -->Data Bases
12 21/03/2011 10:58:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes-->Datu bāzes [MvInf] TIPS_APJOMS=32-->
13 23/05/2011 08:15:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 APSTIPRINATS=-->200420110000
14 23/05/2011 08:23:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes [MvInf]-->Datu bāzes [MvInf: PL - 5.sem., NL - 7.sem.]
15 31/05/2013 16:25:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes [MvInf: PL - 5.sem., NL - 7.sem.]-->Datu bāzes [MVI, p(b): PL - 5.sem., NL - 7.sem.]
16 22/07/2014 13:42:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts