Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/02/2004 07:00:16 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Data bases control system Access
2 27/02/2004 07:19:26 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Datu bāzes vadības sistēma Access-->Datu bāzes vadības sistēma Access [Nepareizs]
3 20/05/2004 06:00:08 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Datu bāzes vadības sistēma Access [Nepareizs]-->Datu bāzes TIPS_APJOMS=24-->32 KREDITI=1.5-->2 PIEZIMES=Izvēles priekšmets PTF 2. kursa (3. vai 4. semestrī) studentiem.-->Obligātais priekšmets TF MVuI studentiem 5. semestrī
4 06/11/2005 12:39:38 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5220-->FM5224
5 06/11/2005 12:40:01 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Data bases control system Access -->Data bases control system MS Access
6 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
7 25/04/2006 12:57:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Data bases control system MS Access -->Data Bases Control System MS Access
8 14/06/2006 15:33:56 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
9 15/12/2009 16:50:46 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=+-->-
10 15/12/2009 16:51:22 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
11 11/03/2011 11:41:03 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUKA=Data Bases Control System MS Access -->Data Bases
12 21/03/2011 10:58:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes-->Datu bāzes [MvInf] TIPS_APJOMS=32-->
13 23/05/2011 08:15:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 APSTIPRINATS=-->200420110000
14 23/05/2011 08:23:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes [MvInf]-->Datu bāzes [MvInf: PL - 5.sem., NL - 7.sem.]
15 31/05/2013 16:25:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datu bāzes [MvInf: PL - 5.sem., NL - 7.sem.]-->Datu bāzes [MVI, p(b): PL - 5.sem., NL - 7.sem.]
16 22/07/2014 13:42:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
17 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
18 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts