Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/02/2015 12:56:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Supervission and Management of Construction I
2 10/02/2015 12:58:05 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 27/02/2017 16:55:29 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=16-->32 LEKCIJAS=16-->32
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts