Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/10/2014 11:20:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Building Structures III (Timber)
2 17/10/2014 11:21:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 17/10/2014 11:22:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Būvkonstrukcijas III () [koka k., Būvn., 1.līm.: PL 5.sem., NL 5.sem.; no 2015.g.]-->Būvkonstrukcijas III [koka k., Būvn., 1.līm.: PL 5.sem., NL 5.sem.; no 2015.g.]
4 29/04/2015 16:04:39 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Būvkonstrukcijas III [koka k., Būvn., 1.līm.: PL 5.sem., NL 5.sem.; no 2015.g.]-->Būvkonstrukcijas III [koka k., Būvn., 1.līm.: PL un NL 5.sem.; no 2015.g.]
5 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
6 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
7 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts