Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/03/2017 11:40:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Bachelor Thesis
2 20/03/2017 11:41:23 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 10/12/2018 16:16:05 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=160-->400 KURSAD=-->240
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=240-->
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->240

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts