Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 22/10/2004 12:59:03 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Landscape management
2 01/03/2006 12:45:42 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 20/04/2006 15:53:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Landscape management-->Landscape Management
5 04/01/2013 15:58:03 Vera Zunda, 63021413 U KATALOGS=+-->-
6 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts