Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 22/10/2004 12:59:03 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Landscape management
2 01/03/2006 12:45:42 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 20/04/2006 15:53:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Landscape management-->Landscape Management
5 04/01/2013 15:58:03 Vera Zunda 63021413 U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts