Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Psih2030
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 32
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Bestätigt am (Datum) 21/05/2013
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Regīna Baltušīte
Anita Vecgrāve

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Beck D., Covan C. Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change. Business&Economics, 2005. 362 p.
2. Drukers P. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.
3. Kassin S., Fein S., Markus H.R. Social Psychology. Wadsworth, Cengage Learning, 2010. 222 p. 4. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Enkelmanis N. Harisma, personības profesionāli un personiski panākumi. Rīga: Madris, 2008. 182 lpp. Nav LLU FB.
2. Melbārde I. Es vienmēr zinu, ko vēlos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 154 lpp. 3. Pachter B. When the little things count. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. 169 p.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. ISSN 0022-3514 (print). ISSN 1939-1293 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs