Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MatZ3035
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 16
Количество часов самостоятельной работы студента 16
Дата утвеждения курса 18/02/2014
 
Разработчик курса
, Edgars Bukšāns

Предварительные знания
Ener2002,
Ener3024,
Fizi2013,
Mate4016,
Mate4017,
MatZ2008,
MatZ3048,
Учебная литературa
1. Rowell R.M. Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor&Francis, 2005. 487 p.
2. Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p. 3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
Периодика и другие источники информации
1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". ISSN:0018-3792 3. http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).