Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MatZ3028
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 64
Kоличество часов лекций 48
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Дата утвеждения курса 13/01/2015
 
Разработчик курса
, Ulvis Miončinskis

Предварительные знания
MatZ2035,
MatZ2036,
Учебная литературa
1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.
3. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp. 4. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.
Дополнительная литература
1. Sleņģis M.-Ē. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. Rīga: LAK, 1998. 120 lpp. 2. Eckhard M. Holztechnik Grundlagen der CNC- Holzbearbeitung. Stuttgart, Verlag Europa- Lehrmittel, 1999. 109 S.
Периодика и другие источники информации
1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667