Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours MašZ4049
Crédits 3
ECTS points du crédit 4.50
La quantité totale d'heures en classe 48
Nombre de conferences 24
Nombre des travaux du laboratoire 24
Date de l'approbation du cours 19/01/2016
 
Auteurs du cours
Edgars Repša

Connaissances de base
Fizi2013,
Mate4017,
Manuels
1. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis M., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga, RTU izdevniecība, 2009. 4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1980. 456 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp. 3. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.],2002. 64 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.
2. Mežs A., Vizbulis J. Tilpuma hidopiedziņa. 3. lekcija. Jelgava, 2011. 48 lpp. 3. Fluid Power Journal - http://www.fluidpowerjournal.com