Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code MašZ4049
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 48
Vorlesungen (Stundenzahl) 24
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 24
Bestätigt am (Datum) 19/01/2016
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Edgars Repša

Vorkenntnisse
Fizi2013,
Mate4017,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis M., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga, RTU izdevniecība, 2009. 4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1980. 456 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp. 3. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.],2002. 64 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.
2. Mežs A., Vizbulis J. Tilpuma hidopiedziņa. 3. lekcija. Jelgava, 2011. 48 lpp. 3. Fluid Power Journal - http://www.fluidpowerjournal.com