Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code MašZ3037
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 120
Vorlesungen (Stundenzahl) 8
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 32
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 8
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 72
Bestätigt am (Datum) 27/02/2018
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Jānis Lāceklis-Bertmanis

Vorkenntnisse
MašZ3036,
MašZ4058,
MatZ4012,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://www.ise.ncsu.edu/processes/wp-content/uploads/sites/11/2013/08/LatheProgrammingWorkbook-xlwb.pdf 3. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc., 2007. 600 p. 2003. gada izdevums: [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://books.google.lv/books?id=JNnQ8r5merMC&lpg=PA1&ots=P_NIKQ5OtQ&lr&pg=PR20#v=onepage&q&f=false
Weiterfuhrende Literatur
1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp. 2. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: http://docplayer.ru/44935780-Osnovy-programmirovaniya-frezernyh-stankov-s-chpu.html 3. CNC Programming Handbook. 3rd edition. New York, NY, USA: Industrial Press, Inc., 2007.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.