Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZP062
Kreditpunkte 1
ECTS-Punkte 1.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)
Bestätigt am (Datum) 30/10/2012
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Dace Siliņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.
4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
Weiterfuhrende Literatur
1. Žukauska I. (2008). Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997). Plant Propagation. Principles and practices //Univ. of California, 770 p.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.
3. Biškopis (ISSN 1407-221)