Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZP062
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов
Дата утвеждения курса 30/10/2012
 
Разработчик курса
Dace Siliņa

Учебная литературa
1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.
4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
Дополнительная литература
1. Žukauska I. (2008). Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997). Plant Propagation. Principles and practices //Univ. of California, 770 p.
Периодика и другие источники информации
1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.
3. Biškopis (ISSN 1407-221)