Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса PedaD041
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 64
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 40
 
Разработчик курса
Iveta Kokle-Narbuta

Предварительные знания
ValoD001,
ValoD002,
Учебная литературa
1.Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. 2.Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2011. 638 p. 3.Trimer J. Writing with a Purpose. Houghton Mifflin School, 2009. 610 p. 4.Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga, 2005. 281 lpp.
Дополнительная литература
1.American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. Updated to 5th Edition. 2010. Purdue University Online Writing Lab. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html.   2.Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLU, 2002. 134 lpp. 3.Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, 2011. 160 lpp. (CD formātā). Sērija „Izglītības ekoloģija”. 4.Katane I. No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, 2007. Sērija „Izglītības ekoloģija”. 5.Pētniecība: teorija un prakse. K. Mārtinsones, A. Piperes, D. Kamerādes zin. redakcijā. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
Периодика и другие источники информации
1.Higher Education. The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X 2.Journal of Further and Higher Education. Print ISSN: 0309-877X, Online ISSN: 1469-9486 3.Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University. Print ISSN: 1691-4147 Online ISSN: 1691-5534