Excel
Titre du cours
Code du cours VadZ5079
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 12
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 12
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 57
Date de l'approbation du cours 18/12/2019
 
Auteurs du cours
, Kaspars Naglis-Liepa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1.Shipton H., Budwar P., Sparrow P., Brown A. Human resource management, innovation and performance. Palgrawe Macmillian. 2016. pp 352.
2.Lynch R. Strategic management. Pearson Education Limited. 2015. pp 751.
3.Staber U. Understanding Organizations: Theories & Images. Sage Publikation Ltd. 2013. pp 280.
4.Tiwana A. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, 2002. pp 640.
5.Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.
6.Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1.Argyris C. On Organisational Learning, Blackwell Publishing, Incorporated, 1999.
2.Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
3.Inovatīva domāšana, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
4.Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018. 416 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. http://www.liaa.gov.lv/lv
2.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
3.Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018
4.Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505