Excel
Titre du cours
Code du cours TraZ4034
Crédits 1.5
ECTS points du crédit 2.25
La quantité totale d'heures en classe 60
Date de l'approbation du cours 21/09/2011
 
Auteurs du cours
, Gints Birzietis
, Valdis Truslis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp. 4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.
Ouvrages supplémentaires
1. Truslis V.. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p. 3. Гуджоян O П., Троицкая Н. А. Перевозка специфических грузов автомобильным транспортом. Москва: «Транспорт», 2001.