Excel
Titre du cours
Code du cours Mate2018
Crédits 1.5
ECTS points du crédit 2.25
La quantité totale d'heures en classe 60
Nombre de conferences 5
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 6
Date de l'approbation du cours 19/10/2011
 
Auteurs du cours
, Svetlana Atslēga

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp. 2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 1996. 328 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām II daļa. Jelgava: LLU, 2002. 108 lpp.
2. Jēgere I. Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika III. Jelgava: LLU, 2000. 60 lpp. 3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.