Excel
Titre du cours
Code du cours LauZP062
Crédits 1
ECTS points du crédit 1.50
La quantité totale d'heures en classe
Date de l'approbation du cours 30/10/2012
 
Auteurs du cours
, Dace Siliņa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.
4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
Ouvrages supplémentaires
1. Žukauska I. (2008). Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997). Plant Propagation. Principles and practices //Univ. of California, 770 p.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.
3. Biškopis (ISSN 1407-221)