Excel
Titre du cours
Code du cours LauZ3005
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 16
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 49
Date de l'approbation du cours 24/10/2019
 
Auteurs du cours
, Dzidra Kreišmane
, Laura Joma

Connaissances de base
LauZ2046,
Manuels
1.Komerclikums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158/160(2069/2071), 04.05.2000, „Ziņotājs”, 22, 22.11.2001 [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2.Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
3.Par nodokļiem un nodevām. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
4.Lauksaimniecības un lauku attīstības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 29.04.2004. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87480
5.Augu aizsardzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 28.01.1999. [Tiešsaiste][Skatīts 30.09.2019] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=51662
6.Pārtikas aprites uzraudzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60/61, 06.03.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 02.04.1998. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Ouvrages supplémentaires
1.Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapa. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://llka.lv/noderiga-informacija/likumdosana/
2.Lauksaimnecības biedrību mājaslapas
Périodiques et d`autres ressources d`information
1.Savstarpējā atbilstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/savstarpeja-atbilstiba/
2.Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3.Publikācijas par izmaiņām un skaidrojumu lauksaimniecības regulējumā nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.