Titre du cours
Code du cours Ķīmi2017
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 24
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 40
Date de l'approbation du cours 03/02/2015
 
Auteurs du cours
, Ilze Čakste

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp. 4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691
Ouvrages supplémentaires
1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992. 3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv 3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com