Excel
Kurstitel
Kurs-Code VadZP018
Kreditpunkte 14
ECTS-Punkte 21
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 560
Bestätigt am (Datum) 06/05/2010
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Evija Plone
, Liene Upeniece
, Agnese Oļševska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
2. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. 262 lpp. 4. Uzulēns J. Projektu vadība mūsdienu apstākļos. Rīga: Drukātava, 2007. 102 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB-National Competence Baseline): versija 3.1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), 2012.
2. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бааев И.А., Яковенков И.А., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами. Kиев. 2010. 768 c.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute (PMI). 4. European Commission: Project Cycle Management Guidelines, 2004. 158 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. www.esfondi.lv
2. www.lnpva.lv
3. www.lad.gov.lv 4. www.liaa.gov.lv