Kurstitel
Kurs-Code TraZ4044
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 120
Vorlesungen (Stundenzahl) 32
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 72
Bestätigt am (Datum) 10/03/2015
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Jānis Palabinskis
, Vilnis Pīrs
, Žanis Jesko

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp. 4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p. 2. Кузнецов Е.С. Техническая эсплуатация автомобилей в США. Мосвка: Транспорт, 1992.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/