Excel
Kurstitel
Kurs-Code LauZ3158
Kreditpunkte (ECTS) 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 81
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 49
Bestätigt am (Datum) 20/03/2012
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Dzintra Kreita
, Maija Ausmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp. 3. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 1993. 80 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Gaile Z. Kukurūzas audzēšana ar mērķi iegūt augstu enerģijas iznākumu. No: Plēsums J., Osītis U., Runce A., Ramane I., Gaile Z., Skuja S. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005. 44.-51. lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp. 3. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.