Kurstitel
Kurs-Code DatZ3020
Kreditpunkte 4
ECTS-Punkte 6
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 160
Vorlesungen (Stundenzahl) 32
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 32
Bestätigt am (Datum) 12/01/2016
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Inga Viļumsone

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Blender C. J. Basics: Classroom Tutorial Book. 4-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja un tiešsaistē: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_4thEdition2011.pdf
2. Iraci B. Blender Cycles: Lighting and Rendering Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjgwNzEyX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB Pieejams: https://vk.com/doc-40274728_325259682?dl=ac0d53f0d2765c7250
LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=680712&site=ehost-live
3. Valenza E. Blender 2.6 Cycles : Materials and Textures Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA0MDcxX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB Pieejams: https://drive.google.com/file/d/0By9qNQsT4gvKMW1FQ3R5TWJQcXc/view?pref=2&pli=1
LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=604071&site=ehost-live 4. Thorn A. Practical Game Development with Unity and Blender. 2014. 334 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzg4MDM0X19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=788034&site=ehost-live
Weiterfuhrende Literatur
1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
2. Chapman N., Chapman J. Digital multimedia. 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons, 2004. 679 p. (Pieejams LNB: Bibliogrāf. uzziņu las.) 3. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 239 lpp.