Excel
Kurstitel
Kurs-Code DatZ2044
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 80
Vorlesungen (Stundenzahl) 8
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 24
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 48
Bestätigt am (Datum) 16/03/2021
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Kārlis Veiss
, Ilmārs Dukulis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Ersetzte/r Kurs/e
DatZ2018 [GDAT2018]
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
2. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
4. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.
5. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.
Weiterfuhrende Literatur
1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011. 443 с.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. PowerPoint palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/powerpoint.
2. Excel palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/excel.