Excel
Hазвание курса
Код курса Valo5010
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов семинаров и практических занятий 24
Количество часов самостоятельной работы студента 57
Дата утвеждения курса 19/01/2022
 
Разработчик курса
, Tatjana Šinkus
, Inese Ozola

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2. McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3. Rosen L. J. The Academic Writer's Handbook. New York: Pearson/Longman. 2009. 578 p. ISBN 0205599109 4. Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243
Дополнительная литература
1. Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p. ISBN:
9780761933830
2. Research for Rural Development. Annual International Scientific Conference Proceedings. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava. ISSN 16911-4031 [tiešsaiste] [skatīts 19.01.2022.]. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm 3. Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU., Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X
Периодика и другие источники информации
1. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste]. Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. (Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies). [tiešsaiste]. ISSN 1407-4427. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/ezurnali