Hазвание курса
Код курса Peda3021
Кредитные пункты 1.5
Кредитные пункты ECTS 2.25
Общее количество часов 60
Kоличество часов лекций 12
Kоличество часов семинаров и практических занятий 12
Дата утвеждения курса 21/05/2013
 
Разработчик курса
, Zane Beitere-Šeļegovska
, Guna Gaiķe

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Adīšana. No kamola līdz džemperim. Rīga: Jumava, 2006. 128 lpp.
2. Bārndena B. Izšuvumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 256 lpp.
3. Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp. 4. Madre I. Izšuvumi. Raksti un modeļi. 1.daļa. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993.
Дополнительная литература
1. Britena Dž. Mazā rokdarbu enciklopēdija. Rīga: Jumava, 1999. 239 lpp.
2. Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp. 3. Rudziankova V. Rokdarbu kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds, 1995. 76 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Rokdarbu Vācelīte. Vilnius : Septyni menai, 2005-. ISSN 1822-2838
2. Mala Diana : BPV Polska Sp. o.o. ISSN 0945-6678 3. Adījumu pasaule: Midara. ISSN 1822-1556