Hазвание курса
Код курса MežZ3024
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 32
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 8
Дата утвеждения курса 08/11/2011
 
Разработчик курса
Linards Sisenis

Учебная литературa
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp. 2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 270 lpp.
Дополнительная литература
1. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU Meža ekspluatācijas katedra, 1997. 79 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667