Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ5155
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 8
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 18/02/2016
 
Разработчик курса
, Daina Jonkus
, Daina Kairiša

Предварительные знания
LauZ5037,
LauZ5143,
LauZ5144,
Учебная литературa
1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 100 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 320 lpp. 4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts]. Pieejams:http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Дополнительная литература
1. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 S.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 344 lpp. 3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova A. red. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.