Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ3158
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 16
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 20/03/2012
 
Разработчик курса
, Dzintra Kreita
, Maija Ausmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp. 3. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 1993. 80 lpp.
Дополнительная литература
1. Gaile Z. Kukurūzas audzēšana ar mērķi iegūt augstu enerģijas iznākumu. No: Plēsums J., Osītis U., Runce A., Ramane I., Gaile Z., Skuja S. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005. 44.-51. lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp. 3. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.